Tanzania emblem
Jamhuri ya Muungano wa Tanzania

Wizara ya Habari, Mawasiliano na Teknolojia ya Habari

Idara ya Uendelezaji Mifumo na Huduma za TEHAMA

Idara Ya Uendelezaji Mifumo Na Huduma Za TEHAMA

Idara ya Uendelezaji Mifumo na Huduma za TEHAMA  (ISDS) 

Lengo; 

Kutoa utaalam katika uundaji wa sera za Kitaifa, miongozo na viwango vya mifumo ya TEHAMA, Huduma, ubunifu wa TEHAMA.

Idara hii ina Sehemu mbili (2) kama ifuatavyo:

 1. Sehemu ya Mifumo na Huduma za TEHAMA; na
 2. Sehemu ya Utafiti, Ubunifu na Ukuzaji wa Ujuzi wa TEHAMA.

Idara inaongozwa na;  

           Bw.  Mohamed Mashaka 

Mkurugenzi wa Idara ya Uendelezaji Mifumo na Huduma za TEHAMA (DISDS)

Baruapepe: mohamed.mashaka@mawasiliano.go.tz

WASIFU WA BW. MOHAMED MASHAKA

Bw. Mohamed Mashaka anahudumu kama Mkurugenzi wa Maendeleo ya Mfumo wa Habari na Huduma katika Wizara ya Habari Mawasiliano na Teknolojia ya Habari, na Meneja Mradi wa Mradi wa Digital Tanzania. Hapo awali alifanya kazi kama Mkurugenzi Msaidizi wa Sera na Viwango vya TEHAMA vya Serikali katika Ofisi ya Rais Menejimenti ya Utumishi wa Umma na Utawala Bora. Uzoefu wake wa kitaaluma katika fani ya Teknolojia ya Habari na Mawasiliano ni wa zaidi ya miaka 15, alioupata nchini Tanzania na Uingereza.

Bw. Mashaka aliwahi kuwa Meneja wa Mifumo na Usaidizi katika Mamlaka ya Vitambulisho vya Taifa (NIDA), ambapo alisimamia uanzishwaji wa Miundombinu ya Teknolojia ya Habari na Mawasiliano (TEHAMA) kwa ajili ya kusaidia teknolojia ya kisasa ya Biometric nchini. Kitambulisho cha Taifa. Uzoefu wake wa kimataifa unajumuisha kufanya kazi kwa Hewlett Packard (Kampuni ya Maendeleo ya HP) nchini Uingereza, na Meneja wa tawi la Manchester kwa Financial UK Limited, huko Manchester, Uingereza.

Bw. Mashaka alipata Shahada ya Kwanza ya Sayansi ya Kompyuta kutoka Chuo Kikuu cha Dar es Salaam na Shahada ya Uzamili ya Utawala wa Biashara kutoka Chuo Kikuu cha Glasgow Caledonian nchini Scotland. Bw. Mashaka pia ana Cheti cha Usimamizi wa Mradi alichopata katika Kituo cha Mafunzo cha Dunganoon, Ireland ya Kaskazini, Uingereza.

MAJUKUMU YA IDARA YA UENDELEZAJI WA MIFUMO NA HUDUMA ZA TEHAMA (DISDS)

Idara ya Uendelezaji wa Mifumo na Huduma za TEHAMA ina majukumu yafuatayo;

 1. Kuandaa miongozo inayopelekea kuhamasisha na kukuza matumizi ya TEHAMA yanayoendana na utamaduni na mazingira ya hapa nchini;
 2. Kuweka programu zinazopelekea utayari (e-Rediness) na kuongeza uelewa (e-literacy) ya matumizi ya TEHAMA mijini na vijijiji;
 3. Kuhamasisha na kuwezesha uwepo wa Vituo mahiri vya TEHAMA, Vituo vya Ubunifu, maonyesho pamoja na vituo vya kutolea huduma;
 4. Kuandaa programu za kukuza utafiti, ubinifu na uendelezaji wa TEHAMA nchini;
 5. Kuweka mazingira wezeshi ya ushirikiano kwenye uendelezaji wa Teknokojia ya Habari (IT) kwenye sekta ya umma, sekta binafsi, wawekezaji and wadau wengine;
 6. Kuweka viwango vya matengenezo ya vifaa vya TEHAMA na kuweka mazingira wezeshi ya uzalishaji wa bidhaa za TEHAMA ndani ya nchi;
 7. Kuratibu Miradi na Programu za Taifa za TEHAMA zinazojumuisha ujenzi wa Mifumo;
 8. Kuratibu na kusaidia uwepo wa mipango, mikakati na mifumo ya Kitaifa ili kuchochea maendeleo yanayosukumwa na matumizi ya TEHAMA;
 9. Kutoa ushauri wa matumizi ya TEHAMA kwa Sekta zote;
 10. Kuweka utaratibu wa Kusimamia na kuwaendeleza wataalamu wa TEHAMA; na
 11. Kusimamia uwekezaji na matumizi ya TEHAMA ndani ya wizara.